Ett himlabarn

ETT HIMLABARN
1. Ett himlabarn har kommit till jorden denna natt.
Två människors kärlek får vårda en skatt.
En skatt så mycket större än de då kan förstå.
Se människors räddning nu vilar ibland strå.
Och en änglakör, vakar vid dess dörr.
En sång från himelen vart hjärta rör:
Kärleken är större och livet ska förbli
den kraft som all ondska ska kvävas uti.

2. Du himlabarn så hjälplöst du vaggas i en famn.
Som skulle ge livet i kärlekens namn.
Så lite vet den famnen om hur ditt liv ska bli.
Du ska slitas ur den av blint raseri.
Denna himlaskatt, som en jordisk natt.
Blir en port till himlen och lovar att:
Kärleken är större och livet ska förbli
den kraft som all ondska ska kvävas uti.

3. Det himlabarn som föddes bar nåden inom sig.
Vart slag ifrån mitt hjärta bär ett tack ifrån mig.
Nu väntar på mig glädje den dag jag kallas hem.
För Kärlekens konung ger mig livet igen.
Varje nattsvart dag, varje nederlag.
Skall bada i ljuset som Herren gav:
Kärleken är större och livet ska förbli
den kraft som all ondska ska kvävas uti.

Text: Jonas Wollin
Musik: Peter Svensson

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star